Wij maken gebouwen brandveilig

Veelgestelde vragen

Het is een wettelijke taak voor u als gebouweigenaar om qua brandveiligheid 'in control' te zijn.
We kunnen een enorm scala aan artikelen uit het bouwbesluit op lepelen en allerlei NEN normen roepen maar brandveiligheid is altijd maatwerk. Nodig ons uit voor een Quick Scan Brandveilgheid en u bent middels een leesbaar rapport geheel op de hoogte waaraan uw gebouw en onderneming dient te voldoen.
Meer informatie? Bel of mail ons.

Het Nieuwe Bouwbesluit werd voor de inwerkingtreding ervan op 1 juli 2012 als 'Nieuw' gepromoot. Inmiddels is dat bouwbesluit uit 2012 niet zo nieuw maar en is het kabinet al jarenlang bezig met het goedkeuren van een écht nieuw bouwbesluit, dé BBL

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) vervangt Bouwbesluit 2012. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb's in 2021 wordt ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Door de continue ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld nemen brandrisico's ook toe. Electrische auto's zijn bijvoorbeeld niet meer uit het straatbeeld weg te denken maar er zijn nog geen (bouwbesluit) regels voor (het beperken van) elektrische voertuig branden. En zo zijn er tal van risico's te verzinnen, hedendaags ligt die vooral op alle lithiumbranden naast de welbekende top 5 van o.a. kortsluiting, koolmonoxide, etc.

De mooiste doelstelling is natuurlijk zoals de naam al zegt een Nederland Veilig, maar dat lijkt haast een utopie. We hebben wel een flinke stap gezet met de partners om eerst bij onze opdrachtgevers bewustzijn en noodzaak te creëren waarna scans door ons worden uitgevoerd en wij dan aan tafel mee kunnen denken in het beleidsmatig opzetten van gebouwveiligheid.

Het door ons uniek ontwikkelde gebouwlabel sorteert voor op de nieuwe wet- en regelgeving waarbij steeds meer vanuit brandweer (veiligheidsregio) en verzekeraar gebouwen aan steeds zwaardere eisen moet voldoen. De brandweer wenst bij een melding/uitruk allerlei gebouwinformatie en de verzekeraar hoopt dat bij een brand zo min mogelijk schade optreedt zodat zijn 'belegging' niet in waarde verminderd of forse uitkeringen moet doen.
In theorie zal in een gebouw en organisatie die het gebouw gebruikt geen brand kunnen ontstaan of als dat toch het geval is kan dat beperkt worden door een goede brandbeveiligingsinstallatie of bouwkundige brandscheidingen mits de organisatie adequaat reageert. Als die drie pijlers, in het bouwbesluit noemen we dat de BIO regel, in balans is dan moet voorkomen we een hoop ellende.
De BIO regelgeving staat voor Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische aspecten. Als die drie onderdelen voldoen is een gebouw veilig en kunnen wij die certificeren middels een bepaalde veiligheidsklasse A t/m F zoals dat ook gebruikelijk is in de energiemarkt. Hoe veiliger hoe meer A (of A+) en hoe onveiliger hoe meer richting F.
Het doel is dat zowel de veiligheidsregio alsmede de verzekeraar een beeld van de status van het gebouw en de organisatie krijgen en op basis daarvan de risico's worden ingeschat in hele basale dingen zoals het aantal brandweervoertuigen bij een brandmelding alsmede de hoogte van de verzekeringspremie. Hoe meer naar A label hoe minder toezicht vanuit de veiligheidsregio en hoe lager de verzekeringspremie. Bij een A label zullen dus alle BIO onderdelen onder continue controle van NLVeilig staan die op zijn beurt jaarlijks het certificaat aan veiligheidsregio en verzekeraar sturen en daarmee onafhankelijke dekking hebben. In het nieuwe bouwbesluit borgen we dit middels een toezichtarrangement, echter is dat straks alleen bij nieuwbouw verplicht terwijl 95% van de gebouwen in Nederland onder het bestaande bouw regime vallen is en dus geïnventariseerd moet worden.
Heeft u vragen of wenst u een nadere uitleg of presentatie, bel of mail ons gerust.

Het is een wettelijke taak voor u als gebouweigenaar om qua brandveiligheid 'in control' te zijn.
We kunnen een enorm scala aan artikelen uit het bouwbesluit op lepelen en allerlei NEN normen roepen maar brandveiligheid is altijd maatwerk. Nodig ons uit voor een Quick Scan Brandveilgheid en u bent middels een leesbaar rapport geheel op de hoogte waaraan uw gebouw en onderneming dient te voldoen.
Meer informatie? Bel of mail ons.

Jazeker! Partner BrandveiligNL heeft een professioneel trainingscentrum in Den Haag alwaar masterclasses van een dagdeel worden gegeven tot twaalfdaagse opleidingen tot Brandpreventiedeskundige.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in de brandveiligheid dan melden wij die graag en starten met een masterclass voor geïnteresseerden.
Vraag ons vooral naar de trainingscatalogus.