Wij maken gebouwen brandveilig

Advies & Training: op de hoogte van de laatste stand van zaken

Brandveiligheid is een veelzijdig en complex onderwerp. Het vereist namelijk diepgaande kennis van producten én wet- en regelgeving.

Het risico op brand wordt vaak onderschat. Wilt u uw gebouw optimaal beveiligen tegen brand? Hier volgen diverse onderwerpen waar wij u over kunnen adviseren en de complete oplossingen die we in huis hebben om uw gebouw brandveilig te maken:

  • Bedrijfsnoodplan
  • Brandveiligheidstoetsingen en melding brandveilig gebruik
  • Beheer brandveiligheid, brandscans, brandpreventie en installaties
  • Bouwplantoetsing en bouwbesluit controle
  • Programma van Eisen en certificering brandmeld- en ontruimingsinstallaties
  • Brandoverslagberekeningen

Binnen 10 werkdagen een helder rapport en inzicht in uw veiligheid. Dat is een veilige gedachte.

Organisatorische brandveiligheid

Brand veroorzaakt jaarlijks zo’n 200 miljoen schade. Na een grote (bedrijfs)brand ligt vaak alles stil. Als ondernemer of particulier bent u terug bij af. Maar dat is niet alles. Ook worden er strenge, vaak complexe eisen gesteld aan brandveiligheid en door de overheid, verzekeringsmaatschappijen en vakbonden. NLVeilig is daarbij de partij bij uitstek die als geen ander thuis is op het gebied van wet- en regelgeving en gebouweigenaren ondersteunt met adviezen, maatregelen, trainingen en hulpmiddelen.

Laat u adviseren door experts

Wij adviseren over brandveiligheid zoals omschreven in het Bouwbesluit, Arbobeleid en Milieuwet. Dit doen wij voor veiligheidsregio’s, uitvoeringsdiensten, gemeenten, vastgoedeigenaren en het Midden Kleinbedrijf (MKB). Het is belangrijk dat u alle wettelijke regels op het gebied van brandveiligheid kent en op de hoogte bent van eventuele bedrijfsrisico’s. De veiligheidsexperts van NLVeilig geven vakkundig en onafhankelijk advies op deze terreinen.

Trainingen

NLVeilig geeft trainingen op de plek waar het nodig is: de eigen locatie. Dit is namelijk de plek waar hulpverleners bij calamiteiten in actie komen. Ook hebben wij geleerd dat op eigen terrein opgedane kennis beter blijft hangen. Is dit op uw locatie niet mogelijk? Dan kijken we uiteraard uit naar de mogelijkheden in ons trainingscentrum in Den Haag. Wij verzorgen een grote diversiteit aan trainingen op het gebied van (brand)veiligheid, waaronder: NEN en Bouwbesluit trainingen, Masterclass Bouwbesluit naar BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving), Bouwkundige brandveiligheid, Brandwacht opleiding, etc.

NLVeilig staat voor een daadkrachtige, geïntegreerde aanpak van brandveiligheid. Die aanpak begint met een brandscan, waarbij wordt gekeken of uw gebouw brandveilig op orde is. Aan de hand van de nulmeting volgt een rapport met aanbevelingen om de zaken bouw- en installatietechnisch en ook organisatorisch wel op orde te krijgen.

NL Veilig keurmerk

Volgend op een brandscan kan er een classificering van het betreffende gebouw plaatsvinden, waarbij het gebouw een onafhankelijk label ontvangt op het gebied van brandveiligheid. Dat label is een keurmerk dat, op vergelijkbare wijze als het energielabel voor apparaten en gebouwen, aangeeft hoe veilig een gebouw is. En of het voldoet aan de wet- en regelgeving op gebied van brandveiligheid. Belangrijk voor zowel verzekeraars als ook voor de brandweer. Want een verzekeraar kan op basis van het label bijvoorbeeld besluiten tot een verlaging dan wel een verhoging van de premie of iets aan de voorwaarden veranderen.

Toezichtarrangement

Met de invoering in 2021 van de wettelijke opvolger van het Bouwbesluit 2012, het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, veranderen er een groot aantal zaken rondom brandveiligheid. Een zeer belangrijke verandering is dat er niet meer gesproken wordt van brandwerend, maar van rookwerend. Een verandering die ingegeven is door de actualiteit.

Brandweer

Een ander nieuw aspect is dat het toezicht op brandveiligheid op een andere wijze wordt georganiseerd. De brandweer zal daarbij (een deel van) haar rol en taken uitbesteden aan derden. NLVeilig werkt aan een toezichtarrangement voor bestaande bouw waarin ze deze controle op de brandveiligheid onderbrengt.