Wij maken gebouwen brandveilig

Slim brandveilig met digitaal logboek

In de media - 09 juni 2020

Het digitale logboek zorgt voor één veilige omgeving waarin formulieren ingevuld, opgeslagen en verstuurd kunnen worden. Dat is eenvoudiger en veiliger.

Weg met papier

In deze tijd van digitalisering en bezuinigingen heb je behoefte aan een efficiënte en duurzame manier van werken. Veel bedrijven en instellingen maken nog steeds veel gebruik van papieren documenten.

Om een grote efficiëntie slag te slaan in jouw werkzaamheden is er behoefte aan één veilige omgeving waarin formulieren ingevuld, opgeslagen en verstuurd kunnen worden. Waarin inspecties en meldingen worden geregistreerd en alle documenten volgens de regelgeving aanwezig zijn. Het Digitaal Logboek is 'het' alternatief voor het bestaande papieren logboek.

Op dit moment zijn er 7 type logboeken en is de 8ste binnenkort te gebruiken!

Ga gelijk aan de slag

Digitaal Logboek is een web-based applicatie. Dat betekent dat je aan de slag kunt wanneer je beschikt over een werkende internetbrowser en een internetverbinding.

Alle documenten altijd en overal beschikbaar
Alle documenten altijd en overal beschikbaar

Niet alleen op je computer, maar ook op je smartphone en tablet

Omdat het Digitaal Logboek een web-based applicatie is, wordt het gehost in de cloud. Dat betekent dat je het overal kan bereiken zolang je internetverbinding hebt. Gebruikers gebruiken steeds meer en meer verschillende type apparaten zoals, smartphones en tablets. Zelfs buiten kantoor. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat het Digitaal Logboek ook feilloos werkt op deze apparaten.

Leer meer door te gebruiken

De gemakkelijk te gebruiken design, lay-out en kenmerken. etc. zorgen allemaal voor een gemak in gebruik van het Digitaal Logboek. Dit zorgt voor productiviteit en efficiënt gebruik.

Weg met het papier! Een digitaal logboek is veiliger en handiger in gebruik.

Raymond de Groot - WL Techniek

Voordelen Digitaal Logboek

 • Alle documenten altijd en overal beschikbaar
 • Mogelijkheid voor herinneringsmeldingen voor beheer en onderhoud via Email
 • Optie voor automatisch wegschrijven van meldingen van de brandmeldinstallatie en sprinklerinstallatie
 • Kostenbesparend (geen tekeningen afdrukken en rapportages versturen, geen onnodige ritten en afspraken, etc.)
 • Eenvoudig opslaan van alle documenten (sleepfunctie)
 • 4 gebruikersniveau‘s
 • Opslag van tekeningen, PVE, certificaten, etc.
 • Rapporten digitaal invullen en vervolgens direct wegschrijven in het logboek
 • Formaat ontworpen voor PC, iPad, tablet en telefoon
 • Inloggen via QR code
 • Tekeningen eenvoudig aanpassen met behulp van een PDF app
 • Softwarebeheer

Het is een wettelijke taak voor u als gebouweigenaar om qua brandveiligheid 'in control' te zijn.
We kunnen een enorm scala aan artikelen uit het bouwbesluit op lepelen en allerlei NEN normen roepen maar brandveiligheid is altijd maatwerk. Nodig ons uit voor een Quick Scan Brandveilgheid en u bent middels een leesbaar rapport geheel op de hoogte waaraan uw gebouw en onderneming dient te voldoen.
Meer informatie? Bel of mail ons.

Het Nieuwe Bouwbesluit werd voor de inwerkingtreding ervan op 1 juli 2012 als 'Nieuw' gepromoot. Inmiddels is dat bouwbesluit uit 2012 niet zo nieuw maar en is het kabinet al jarenlang bezig met het goedkeuren van een écht nieuw bouwbesluit, dé BBL

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) vervangt Bouwbesluit 2012. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb's in 2021 wordt ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Door de continue ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld nemen brandrisico's ook toe. Electrische auto's zijn bijvoorbeeld niet meer uit het straatbeeld weg te denken maar er zijn nog geen (bouwbesluit) regels voor (het beperken van) elektrische voertuig branden. En zo zijn er tal van risico's te verzinnen, hedendaags ligt die vooral op alle lithiumbranden naast de welbekende top 5 van o.a. kortsluiting, koolmonoxide, etc.